Privacy statement

Callinghe, gevestigd aan Dorpsplein 22-1 te Callantsoog, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Callinghe

Dorpsplein 22-1

1759 GN Callantsoog

Nederland

+31 (0)224-583452

www.callingheverhuur.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Callinghe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Callinghe heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen of gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzamelend over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verhuur@callinghe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Callinghe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Met u in contact te komen en/of te informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Callinghe neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Callinghe) tussen zit. Zo kunt u real-time uw vakantie boeken via onze website. Een boeking kan op basis van een zwarte lijst automatisch worden afgewezen. Nieuwe boekingen komen echter altijd een medewerker van Callinghe onder ogen.

 

De bewaringstermijn van persoonsgegevens

Callinghe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Callinghe deelt en/of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Callinghe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies die wij gebruiken

Callinghe maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Callinghe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op mat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Callinghe. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensovervraging van uw persoonsgegevens sturen naar verhuur@callinghe.nl. Tevens kunt u een verzoek tot intrekking van uw toestemming- of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar verhuur@callinghe.nl. U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie op uw verzoek. Callinghe wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Callinghe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.